Naczelne zasady współpracy z biurem rachunkowym

Na rozpoczęcie prac z nowym podmiotem obsługi księgowej, należy opracować zestaw reguł, mających uczynić współpracę owocną i sprawną.

Przede wszystkim precyzyjnie trzeba ustalić zakres obowiązków biura, w powiązaniu z płaconym wynagrodzeniem. Biuro przecież może, nie tylko księgować, ale udzielać porad podatkowych, być pełnomocnikiem przed organami kontroli skarbowej i ubezpieczeń społecznych. Może prowadzić sprawy pracownicze, od obsługi deklaracji ZUS po obowiązki wynikające z kodeksu pracy. Niektóre biura w swych usługach mogą mieć nawet wsparcie prawne. Wiedząc z jakich usług biura będziemy korzystać, dobrze jest też określić zasady ich rozszerzania, na wypadek zmian w firmie.

Na koniec wyboru biura, sprawdźmy polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z wysokością możliwego odszkodowania. Nikt nie jest nieomylny, a polisa znacznie ułatwi dochodzenie zwrotu strat poniesionych w wyniku błędu.

Kiedy już współpraca trwa, warto korzystać śmiało ze swojego biura. Ważne jest aby informować je na bieżąco i bez zbędnej zwłoki o sprawach dotykających kwestii podatkowych a mających wpływ na naszą firmę. Wiąże się to też z konsultacjami przed różnymi czynności prawnymi bądź administracyjnymi, aby uniknąć niekorzystnych rozporządzeń. Dobre biuro rachunkowe będzie nawet w stanie określić, czy np. umowa z kontrahentem będzie korzystna.

Korzystanie z konsultacji warto podeprzeć dobrym przygotowaniem się do spotkania z biurem. Nie od rzeczy będzie tutaj sporządzenie listy pytań, a potem wnikliwe przedyskutowanie spraw z pracownikami biura. Czas zainwestowany w taką współpracę, na pewno się zwróci.

Złotą zasadą współpracy jest wzajemne ułatwianie sobie pracy. Zatem nie tylko szybkie informowanie biura jest ważne, ale dużo istotniejsze będzie terminowe dostarczanie dokumentów. Od terminowości zależy bardzo wiele czynników, oraz konsekwencji podatkowych, na które biuro musi mieć czas do przygotowania.