Przywileje i korzyści wynikające z posiadania biura rachunkowego.

Biuro rachunkowe, nie tylko odciąża przedsiębiorcę od pracy nad skomplikowaną materią rozliczeń finansowych, lecz także jest różnicowane w swych obowiązkach, przez przepisy prawa, w porównaniu do zwykłego podatnika. Przede wszystkim, biuro w przeciwieństwie do samodzielnie rozliczających się podmiotów, ma pewne przywileje związane z terminami księgowania.

Samodzielny przedsiębiorca, musi dokonać zamknięcia wszystkich wpisów i sporządzić wydruk miesięczny swojej Księgi Przychodów i Rozchodów, dokładnie na koniec miesiąca wraz ze wszystkimi zapisami dotyczącymi tego miesiąca. Biuro rachunkowe obowiązuje jednakże w tym zakresie paragraf 30 Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zmianami). Daje on biuru możliwość realizowania wpisów z opóźnieniem sięgającym 20 dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedzający. Podobnie sytuacja wygląda z wydrukiem – ten także może być sporządzony dopiero 20 dnia kolejnego miesiąca. To daje dodatkowy czas na skompletowanie dokumentów, które powinny być przed wspomnianym dniem dostarczone do biura, celem księgowania i wydrukowania. Zasada czasu wpisu pozostaje bez zmian, biuro jest zobowiązane do utrzymania chronologii wydarzeń, lecz ma na to więcej czasu niż podatnik.

To niejedna korzyść współpracy z biurem księgowym, można wskazać dziesiątki praktycznych powodów dla którego warto korzystać ze wsparcia profesjonalistów.