Biura rachunkowe

W realiach prowadzenia działalności gospodarczej do rangi zwyrodnienia została doprowadzona idea tak zwanego kredytu kupieckiego, czyli zakup towarów z odroczonym terminem płatności. W efekcie coraz więcej firm balansuje na krawędzi płynności finansowej, prowadząc de facto...

Umiejętności rachunkowe to podstawowa cecha księgowego, będąca oczywistą kompetencją. Nie mniej jednak pracownicy księgowi, zarówno indywidualni, jak i pracujący w firmach outsourcingowych, powinni pamiętać, że oczekiwania wobec ich pracy sięgają dużo dalej. Wąska specjalizacja...

Pojęcie kreatywnej rachunkowości ma bardzo złą prasę i właściwie jednoznacznie negatywne konotacje językowe. Ma być symbolem oszustwa, cwaniactwa, działania na pograniczu prawa i poza nim, a rozliczne afery finansowe, szczególnie w wielkich korporacjach są stygmatyzowane tym...

Pomimo zatrudnienia profesjonalisty do obsługi rachunkowej przedsiębiorstwa, na właścicielu firmy, bądź jej organach wykonawczych będzie ciążyć odpowiedzialność za błędy wynikające z pracy księgowości. Zgodnie z ustawą o rachunkowości na kierownikach jednostki spoczywa...

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, data wystawienia faktury VAT nie decyduje o obowiązku odprowadzenia podatku. Ten zaś będzie należny dopiero od momentu daty sprzedaży/wykonania usługi. Faktura musi zostać wystawiona w określonych terminach, definiowanych przez to czy...

Ryczałt to niezwykle łatwa forma rozliczania się z urzędem skarbowym, oparta o stałe stawki oprocentowania na podstawie uproszczonej ewidencji. Aby jednak należycie się rozliczyć, należy spełnić tych kilka wymogów formalnych. Zamiast Księgi Przychodów i Rozchodów, od pierwszego...

Zdarzają się sytuacje w których, nastąpiła faktyczna czynność gospodarcza – np. towar dostarczono, dokonano zapłaty, ale brak jest dokumentu poświadczającego transakcję. W jaki sposób ją zaksięgować, skoro nie ma dokumentu, zwanego w ustawie o rachunkowości –...