Porozumiewanie się – ważna cecha księgowego.

Umiejętności rachunkowe to podstawowa cecha księgowego, będąca oczywistą kompetencją. Nie mniej jednak pracownicy księgowi, zarówno indywidualni, jak i pracujący w firmach outsourcingowych, powinni pamiętać, że oczekiwania wobec ich pracy sięgają dużo dalej. Wąska specjalizacja wynikająca ze specyfiki zawodu nie może powodować, że zaniedba się kompetencji miękkich – inicjatywy i komunikatywności.

Klient zgłaszający się z konkretnym problemem, oczekuje jego rozwiązania a nie mnożenia dodatkowych. Terminowość i trafna obsługa powinna być podana w takiej formie, aby klient czuł się bezpiecznie i dobrych rękach. Księgowy w takich sytuacjach nie może być po prostu pracownikiem, ale po prostu partnerem przedsiębiorcy, jego zaufanym doradcą. Dlatego też istotne jest, przynajmniej sprawianie wrażenia, że klient w danym momencie jest najważniejsze, nawet jeżeli inne podmioty oczekują tego samego. Poziom obsługi w tym zakresie warunkuje bardzo często dalszą współpracę. Przedsiębiorca nie musi się znać na księgowości, jego rolą jest rozwijanie swojej przedsiębiorczości. Nawet jeżeli później okaże się, że obawy i problemy przedsiębiorcy były mniejsze, albo że udało się wykonać zlecenie dobrze i o czasie, kluczowym dla oceny relacji między firmą a księgowym będą owe trudne do określenia stosunki interpersonalne.

Wielu księgowych, będąc słusznie dumnych ze swoich umiejętności księgowych, a także znajomości przepisów, systemów informatycznych, zapomina ku swej zgubie o ludzkim wymiarze współpracy z klientem.