Kreatywna rachunkowość jest dozwolona

Pojęcie kreatywnej rachunkowości ma bardzo złą prasę i właściwie jednoznacznie negatywne konotacje językowe. Ma być symbolem oszustwa, cwaniactwa, działania na pograniczu prawa i poza nim, a rozliczne afery finansowe, szczególnie w wielkich korporacjach są stygmatyzowane tym pojęciem.

Nie mniej jednak, ustawa o rachunkowości dopuszcza wiele z czynności, które są de facto kreatywną księgowością. Ponadto realia życia gospodarczego tworzą sytuacje za którymi nie nadążają przepisy, co daje nie tylko pole do interpretacji, ale wręcz konieczność takiego wyboru księgowania, aby był jednocześnie zgody z zasadami i korzystny dla firmy. Nie na wszystko też, można znaleźć stosowne standardy, czy jasne procedury. Wtedy prezentując jasno i czytelnie zastosowane reguły, można dostosować księgowość do specyfiki danej branży. Jeżeli zgodność z prawem zostanie zachowana a zasady własne zostaną należycie przedstawione w informacji dodatkowej, dołączanej do sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, wtedy rachunkowość kreatywna będzie jak najbardziej legalna.

Ustawa o rachunkowości zezwala expressis verbis na dowolność w rachowaniu w obszarach takich jak, metody wyceny środków trwałych, materiałów, towarów, zobowiązań i należności, metodyki rozchodowej i sposoby stosowania amortyzacji. Kreatywna księgowość będzie więc generalnie, wyborem najkorzystniejszych dla firmy rozwiązań, w połączeniu z najlepszą prezentacją firmy pod względem wyniku finansowego. Jest to powszechną praktyką w stosunkach zewnętrznych – większość firm stawia na relację z silnymi, wiarygodnymi finansowo partnerami, a kreatywna księgowość może dać pożądany obraz. Warunkiem zastosowania danego rozwiązania jest uprawdopodobnienie zasadności przyjętej metodologii w polityce rachunkowości danego przedsiębiorstwa, bez nadmiernego stosowania indywidualnych rozwiązań księgowych.

Zachowanie zgodności z ogólnymi zasadami prawa, odróżni kreatywną księgowość od agresywnej rachunkowości, która jest jednoznacznie nastawiona na oszustwo księgowe.