Wiadomości branżowe

Odpowiedzialność prowadzących firmę za błędy księgowego.

Pomimo zatrudnienia profesjonalisty do obsługi rachunkowej przedsiębiorstwa, na właścicielu firmy, bądź jej organach wykonawczych będzie ciążyć odpowiedzialność za błędy wynikające z pracy księgowości. Zgodnie z ustawą o rachunkowości na kierownikach jednostki spoczywa obowiązek pełnienia nadzoru nad czynnościami rachunkowymi. Kierownikiem jednostki będzie w zależności od rodzaju działalności - wspólnik lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki jawnej bądź...

Zobacz